Pravidla pro používání webových stránek

Úvodem

 

Tento dokument byl připraven skupinou Roklen („Roklen“) zahrnující společnosti Roklen Fin a.s. a Roklen360 a.s. a upravuje pravidla používání webových stránek Roklenu („Stránky“) třetími osobami („Uživatelé“).
Před použitím Stránek by se měl Uživatel nejdříve seznámit s následujícími pravidly pro jejich používání („Pravidla“). Pokud s Pravidly nebude Uživatel souhlasit, měl by Stránky opustit a nadále je nepoužívat, protože používáním Stránek Roklen automaticky u daného Uživatele předpokládá jeho souhlas s Pravidly.

Vlastnictví obsahu Stránek

 

Vlastníkem a provozovatelem je Roklen, případně některá společnost patřící do skupiny Roklen.
Na Stránkách mohou být zobrazovány informace poskytnuté Roklenu jeho smluvními partnery (např. zahraničními burzami nebo poskytovateli dat), které jsou ve vlastnictví těchto subjektů.

Omezení využívání obsahu Stránek

 

Uživatelé nejsou bez souhlasu Roklenu oprávněni:
- archivovat, rozšiřovat nebo sdělovat jakýmkoli třetím osobám jakékoli informace uvedené na Stránkách; nebo
- využívat obsah Stránek k systematickému zpracování, spojování s jinými autorskými díly, vytváření databází nebo činnostem jiným než prohlížení Stránek pro osobní potřebu Uživatele.

Užití Stránek Uživatelem mimo jeho osobní potřebu je neoprávněným zásahem do práv Roklenu a současně může být i neoprávněným zásahem do práv třetích osob poskytujících informace, jež jsou prostřednictvím Stránek zpřístupněny a šířeny.

Uživatelé nesmějí:
- zasahovat do technického nebo obsahového provedení Stránek; a
- užívat zde informace uvedené na Stránkách v rozporu s příslušnými právními předpisy.

Vyloučení odpovědnosti

 

Každý Uživatel užívá Stránky na vlastní riziko.
Přestože byl obsah Stránek získán ze zdrojů, které Roklen považuje za spolehlivé a důvěryhodné, Roklen neodpovídá za:
- aktuálnost, úplnost, pravdivost, včasnost či správnost jakýchkoli informací, dat a prohlášení obsažených na Stránkách, které jsou brány z veřejně dostupných zdrojů nebo byly poskytnuty třetími stranami (např. možné prodlevy při zobrazování aktuálních kursů investičních nástrojů obchodovaných na zahraničních trzích);
- jakékoli přímé nebo nepřímé škody vzniklé v důsledku dočasné či trvalé nemožnosti využití jejich obsahu;
- pravdivost, obsah a formu reklamy třetích osob na Stránkách;
- povinnosti třetích osob, které prostřednictvím Stránek nabízí své služby; a
- obsah webových stránek, na něž vedou odkazy ze Stránek. 

Roklen nezaručuje bezchybné a nepřetržité fungování Stránek.

Kontakt pro řešení obtíží při nefunkčnosti Stránek nebo zájmu o nekomerční využití jejich obsahu
V případě technických obtíží při využívání Stránek nebo zájmu o nekomerční využití informací uvedených na Stránkách se může Uživatel obrátit na administrátora Stránek prostřednictvím emailu info@roklen.cz.

Informativní charakter Stránek

 

Informace uvedené na Stránkách mají pouze informativní charakter.
Pokud nevyplývá z obsahu Stránek jinak, informace uveřejněné na Stránkách nejsou právním, daňovým ani investičním poradenstvím, investičním doporučením či analýzou investičních příležitostí a nelze je považovat za návrh na uzavření smlouvy.

Možnost jednostranné změny Stránek nebo Pravidel

 

Roklen si vyhrazuje právo kdykoli bez předchozího upozornění Uživatelů změnit nebo odstranit část obsahu Stránek.
Roklen si také vyhrazuje právo kdykoli bez předchozího upozornění Uživatelů změnit Pravidla. Jakákoli změna Pravidel je vůči Uživateli účinná okamžikem uveřejnění nové verze Pravidel na Stránkách.

Závěrem

 

Uživatelé berou výše uvedené informace na vědomí a používáním Stránek s nimi souhlasí.

 

Pravidla pro zpracování osobních údajů

 

Úvodem

 

Tento dokument byl připraven skupinou Roklen („Roklen“) zahrnující společnosti Roklen Fin a.s. a Roklen360 a.s. a upravuje pravidla pro zpracování osobních údajů třetích osob („Uživatelé“) při využívání webových stránkách Roklenu („Stránky“).

Účel zpracování osobních údajů

 

Roklen zpracovává osobní údaje Uživatelů za účelem:
- realizace práv a povinností Roklenu a Uživatelů souvisejících s využíváním Stránek;
- základní identifikace Uživatele při jeho registraci na Stránkách;
- případné dodatečné identifikace Uživatele (v rámci tzv. AML procesu) při zájmu o využití některé ze služeb poskytovaných Roklenem; a
- komunikace s Uživateli včetně zasílání obchodních sdělení.

Rozsah zpracování osobních údajů

 

Roklen nezpracovává žádné osobní údaje Uživatelů s výjimkou těch, které:
- jsou dobrovolně poskytnuty ke zpracování samotnými Uživateli, a to vždy s jejich výslovným souhlasem; a
- je Roklen oprávněn nebo povinen zpracovávat v souladu s příslušnými právními předpisy.
Stránky lze proto navštěvovat i anonymně.
Nicméně pokud se Uživatel rozhodne na Stránkách zaregistrovat (např. za účelem získání informací, které nejsou anonymním uživatelům Stránek k dispozici), zpracovává Roklen osobní údaje standardně v rozsahu jméno, příjmení a emailová adresa. Na takto zaregistrovanou emailovou adresu může Roklen čas od času zaslat Uživateli obchodní sdělení za účelem podpory produktů nebo služeb společností patřících do skupiny Roklen.
Další osobní údaje Uživatelů mohou být v rámci tzv. AML procesu zpracovávány v případě zájmu o využití některé z investičních nebo platebních služeb nabízených Roklenem. V případě, že některý osobní údaj při požadavku o poskytnutí dané investiční nebo platební služby odmítne Roklenu poskytnout, bude Roklen nucen takovému Uživateli odmítnout poskytnutí požadované služby.

Způsob zpracování osobních údajů

 

Roklen zpracovává osobní údaje Uživatelů v elektronické formě, typicky přímo prostřednictvím Stránek.

Doba zpracování osobních údajů

 

Roklen zpracovává osobní údaje Uživatelů pouze po nezbytnou dobu podle příslušných právních předpisů v rámci realizace účelů zpracování uvedených výše.

Zpřístupnění osobních údajů třetím stranám

 

Roklen nezpřístupňuje osobní údaje Uživatelů třetím stranám s výjimkou:
- společností náležejících do skupiny Roklen;
- třetích stran, které se podílejí na vývoji, provozu a údržbě Stránek; a
- případů, kdy je Roklen povinen podle příslušných právních předpisů tyto osobní údaje příslušné třetí straně zpřístupnit;
a to za předpokladu, že takové třetí strany budou tyto osobní údaje také uchovávat jako důvěrné a bránit je před zneužitím.
Neosobní identifikační informace Uživatele mohou být poskytnuty třetím osobám k marketingovým nebo reklamním účelům.

Cookies a shromažďování anonymních dat

 

Roklen tímto Uživatele upozorňuje, že z důvodu zlepšení provozu a údržby Stránek a zároveň zvýšení kvality poskytovaných služeb může Roklen analyzovat, shromažďovat a zpracovávat některé anonymní statistické údaje Uživatele, které vznikají během využívání Stránek. Za tímto účelem využívá Roklen při provozování Stránek tzv. cookies.
Cookies jsou malé soubory dat, které jsou při návštěvě internetových stránek ukládány v koncovém zařízení Uživatele (např. v počítači, tabletu nebo smartphonu). Cookies slouží k tomu, aby daná internetová stránka Uživatele rozpoznala a poskytla mu tak vyšší uživatelský komfort. Informace ukládané prostřednictvím cookies zahrnují mj. IP adresy, typ používaného prohlížeče, poskytovatele internetového připojení, navštěvované internetové stránky, dobu navštívení takových stránek, reklamy zobrazené uživatelem nebo informace, které uživatel na navštívené internetové stránce uvedl.

Závěrem

 

Uživatelé berou výše uvedené informace na vědomí a s výše uvedeným zněním Pravidel pro zpracování osobních údajů souhlasí.

Přihlašte se, nebo zaregistrujte


Přihlásit se


Zapomněli jste heslo?
Pokud nemáte ještě účet, můžete si ho vytvořit zdarma.

Přihlašte se, nebo zaregistrujte

Tato sekce je dostupná zdarma pouze přihlášeným uživatelům.Přihlásit se

Zapomněli jste heslo?
Pokud nemáte ještě účet, můžete si ho vytvořit zdarma.